Home / Ostalo / Zaključci sa sastanka predstavnika iz FBiH održanog na Rostovu

Zaključci sa sastanka predstavnika iz FBiH održanog na Rostovu

Jučer, u nedjelju 27.9.2020. godine na Rostovu je održan sastanak predstavnika Upravnog odbora Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, predstavnika Upravnog odbora Rukometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine kao i predstavnika kantonalnih rukometnih saveza i predstavnika klubova iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Povod sastanka bila je aktuelna situacija u rukometnom sportu BiH sa akcentom na početak takmičarskih sezona.

Nakon iznošenja prijedloga, inicijativa i vrlo konstruktivnih diskusija, doneseni su slijedeći zaključci:

Klubovi Premijer muške lige, insistiraju da takmičenje u Premijer ligi počne u subotu 03.10.2020.g. jer su se stekli svi uslovi. Sporni član Propozicija (član 95), koji definiše broj klubova koji ulaze, odnosno napuštaju društvo najboljih, ukoliko se prolongira ili stavlja van snage Odluka UR RS BiH od 19.09.2019.g., riješiti na način da se zadrži dosadašnja praksa. Dosadašnja praksa prema kojoj u Premijer ligu ulaze dva kluba iz rukometnih liga Federacije, a jedan iz Prve lige Republike Srpske, uz ispadanje tri kluba u niži rang takmičenja, te prakse koje su podrazumjevale rotacije po raznim segmentima i funkcijama u skladu je sa Statutom RS BiH i svako ultimativno uslovljavanje za uspostavljenje novih odnosa apsolutno nije prihvatljivo.

Klubovi Premijer ženske lige, svoje takmičenje počeli su 26.09.2020.g. u skladu sa objavljenim propozicijama, žrijebanjem i biltenima komesara takmičenja. Svi prisutni podržali su nastavak takmičenja u ženskoj ligi.

Kada je u pitanju RS F BiH, pokrenuta je inicijativa za dopunu Statuta RS F BiH prema kojima bi se trebao proširiti djelokrug rada RS F BiH, te stim u vezi hitno formiranje sudačke i trenerske organizacije/udruge pri RS F BiH, kao i preuzimanje organizacije i vođenja omladinskih rukometnih liga.

Zahtjeva se poštivanje zakonskih odredbi i rokova koji definišu vrijeme održavanja izvještajnih, odnosno izvještajno-izbornih Skupština. Zahtjeva se od oba Saveza da u skladu sa Zakonom organizuju održavanje izvještajnih Skupština.

Najoštrije se osuđuju nekorektni, uvredljivi i neprimjereni istupi u medijima od strane dijela rukometnih dužnosnika koji sigurno ne vode rješavanju problema u rukometnom sportu, a koji narušavaju dobre i kolegijalne odnose rukometnih radnika koji su se gradili u proteklom periodu.

Hitno organizovati i održati sjednicu UO RS BiH na kome bi se donijele odluke koje bi bezuslovno omogućile početak muške Premijer lige.

Odlučeno je da se pokrene inicijativa za formiranje Udruženja premijerligaša koji bi u budućem radu bio partner UO RS BiH u pitanjima od zajedničkog interesa.

Zaključeno je da se komunikacija i saradnja između članova UO RS BiH i UO RS FBiH, te predsjednika kantonalnih saveza podigne na viši nivo.

Sastanku su prisustvovali Mensur Sinanović, Adnan Muhić, Halil Škaljić, Asim Šahman, Mufid Muminović, Šefket Hajdarević, Ejub Zukić, Zijad Omerović, Fetah Kadrić, Mirza Dervišević, Nedim Musić, Adnan Telalović, Fuad Lokvančić, Zuhdija Korkarić, Emir Dautović, Ibrahim Alihodžić, Alija Hasić, Omer Omerović, Šemsudin Halebić, Robert Alibegović, Nuhan Pendić, Mirela Bašić, Džemanina Delić Memagić, Alma Omeragić.

Svijet Rukometa

Preporučujemo da pročitate..

Zbog Covid-19 IHF mjenja pravila za Svjetsko prvenstvo u Egiptu

Međunarodna rukometna federacija IHF a na osnovu preporuka komisije za medicinske propise, odlučila se za …

Close