Najnovije
Home / BiH Rukomet / Reprezentacija / Konkurs za izbor selektora muških reprezentacija BiH
Foto: Samir Cacan - Mondo.ba

Konkurs za izbor selektora muških reprezentacija BiH

Rukometni savez Bosne i Hercegovine a na osnovu Pravilnika o državnim reprezentacijama, i zaključka sa XI sjednice Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH, te prijedloga Komisije za stručna pitanja, raspisuje javni konkurs/natječaj za sljedeće pozicije:

 1. GLAVNI TRENER-SELEKTOR – muška reprezentacija U14 na mandatni period 2018-2022
 2. GLAVNI TRENER-SELEKTOR – muška reprezentacija U16 na mandatni period 2018-2022
 3. GLAVNI TRENER-SELEKTOR – muška reprezentacija U18 na mandatni period 2018-2022
 4. GLAVNI TRENER-SELEKTOR – muška reprezentacija U20 na mandatni period 2018-2022

Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete:

 • Najmanje zvanje višeg sportskog trenera
 • Igračko i trenersko iskustvo (minimalno 3-5 godina)u najvišem državnom rangu natjecanja
 • Govori jedan od službenih jezika EHF-a
 • Zastupa interese rukometa u BIH kao i državu BIH
 • Motiviranost i spremnost na timski rad
 • Poznavanje rada na računaru

Poslovi i zadaci:

 • izrada četverogodišnjeg plana i programa reprezentacije
 • prijedlog suradnika i to: treneri i fizioterapeut
 • odabir potencijalnih kandidata reprezentacije
 • odabir užeg spiska reprezentativaca za svaki ciklus
 • stručno vođenje utakmica kao i trenažnog procesa
 • suradnja sa trenerima reprezentativaca
 • tromjesečno izvješće o radu  kao i godišnji izvještaj Komisiji za stručna pitanja u čijem radu i sam učestvuje za vrijeme svog mandata
 • po pozivu učestvuje i daje izvješće UO RSBIH
 • izrada pojedinačnog programa rada reprezentativaca
 • kontinuirano praćenje forme

Dokumentacija koja je potrebna za prijavu:

 • Prijava (kontakt podaci i potpisana prijava)
 • Biografija/životopis
 • Motivacijsko pismo
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz o stručnoj spremi (ovjerene kopije)
 • Dokaz o igračkom / trenerskom iskustvu (original ili ovjerene kopije nadležnog organa)
 • Dokaz o poznavanju jednog od službenih jezika EHF
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru

Prijave za konkurs/natječaj se dostavljaju na e-mail adresu Rukometnog saveza BiH, [email protected]  u jednom skeniranom dokumentu (PDF) sa numerisanim i parafiranim stranicama.

Konkurs će biti objavljen na službenoj stranici RSBiH, www.rsbih.com i ostaje otvoren do 27.07.2018. godine. Komisija za stručna pitanja će sačiniti rang listu najuspješnijih kandidata i istu proslijediti UO RSBiH. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Comments

comments

Preporučujemo da pročitate..

Održano i treće okupljanje U-14 selekcije ženske Reprezentacije BiH

Kao što je i planirano jučer je u Kozarskoj Dubici održano treće po redu okupljanje …

Close